West Bay

West Bay
Jurassic Coast

West Dorset About one hour drive from Bournemouth to the west there is really beautiful small town West Bay. Trip itself is very nice because West Dorset has amazing scenery; almost all route you will drive up and down hills. Sometimes, from the top of hills, you can see the sea and even coastline. West Bay is a small resort town, located to the south from Bridport, with its own pier, harbour, marina and tourist attractions for visitors of all ages. There are many guest houses, hotels, self catering cottages, apartments and and camping parks in and around West Bay.…

Continue Reading West Bay

Abotsburijas gulbji

Abotsburijas gulbji
Swans, Dorset

Abotsburijas gulbji Dorsetā Mēs jau divreiz esam apmeklējuši gulbjus Abotburijā; pirmo reizi marta beigās un otrreiz maija sākumā, kad gulbjiem un citiem putniem tikko sāka izšķilties pirmie jaunie putnēni. Abas no šīm reizēm bija interesantas, un mēs turp brauktu vēlreiz, kaut vai pastaigāties un izbaudīt šo mierīgo relaksējošo vietu apbrīnojami skaisto putnu kompānijā. Vietu, kur atrodas Abotsburijas gulbji 11. gadsimtā nodibināja benediktīniešu mūki. Viņi tur audzēja gulbjus pārtikas nolūkos - cik praktiski! Apsaimniekotāji saka, ka šī ir mājvieta pasaulē vienīgajai pārvaldītajai ligzdojošo gulbju kolonijai, lai gan tas nav vienīgais, ko jūs tur atradīsit apmeklējot šo vietu. No ieejas vārtiem jums…

Continue Reading Abotsburijas gulbji

Abbotsbury Swannery

Abbotsbury Swannery
Swans, Dorset

Visiting Abbotsbury Swannery in Dorset We have visited Abbotsbury Swannery twice; first time at the end of March and the second time in the beginning of May when new swans and other birds just have had the first new babies born. Either of visits were nice and we would go there again even just to have a nice walk around and enjoy this peaceful relaxing place in a company of of these amazing creatures. The Swannery was established by Benedictine Monks in 11th century where they farmed the swans to produce food - how practical! They say that the Abbotsbury…

Continue Reading Abbotsbury Swannery

Scottish highlands

Scottish highlands
St Andrews

Harry Potter After spending several days on the Isle of Skye, our next destination was the Scottish Highlands. On the way from Mallaig to Fort William we were observing exciting scenery of an old railway. Its track starts at Britain's highest mountain, Ben Nevis, passes through the westernmost railway station Arisaig, then passes the deepest freshwater lake Loch Morar, and finally stops near Loch Nevis, Europe's deepest seawater lake. The total length of the railway track is 135 kilometres (84 miles). The train itself, which runs on these tracks, became very popular because it was used for making movies about…

Continue Reading Scottish highlands

Skotijas augstienes

Skotijas augstienes
St Andrews

Harijs Poters Pēc vairāku dienu pavadīšanas uz Skye salas, mūsu nākošais ceļamērķis bija Skotijas augstienes. Braucot no Malaigas (Mallaig) uz Fort William varējām vērot interesantus skatus aplūkojot vecu dzelzceļu. Tā sliežu ceļš sākas pie Lielbritānijas augstākā kalna Ben Nevis, iet caur vistālāk rietumos esošo dzelzceļa staciju Arisaig, tad iet garām visdziļākajam saldūdens ezeram Loch Morar un visbeidzot piestāj tuvu visdziļākajam Eiropas jūras ūdens ezeram Loch Nevis. Kopējais dzelzceļa sliežu garums ir 135 kilometri (84 jūdzes). Pats vilciens, kas brauc pa šīm sliedēm, ir ļoti populārs tāpēc, ka tas izmantots filmējot filmas par Hariju Poteru. Filmā tas saucas Hogvarta Ekspresis, gan…

Continue Reading Skotijas augstienes

Easter in France

Easter in France
Easter Alsace

Jump to: Alsace Strasbourg During spring of 2012, after a short rest and relaxation in the Baden-Baden baths in Germany, we decided that it would be nice to spend part of Easter in France; we decided to visit one of the most famous cities in the Alsace region, Colmar. Alsace Alsace is the fifth smallest of the 27 regions of France, at the same time one of the most populous - 220 people per square kilometre. By comparison, the population density in Latvia according to 2020 data is less than 30 inhabitants per square kilometre, while in the United Kingdom…

Continue Reading Easter in France

Lieldienas Francijā

Lieldienas Francijā
Easter Alsace

Pa tiešo uz: Elzasa Strasbūra 2012. gada pavasarī, pēc īsas atpūtas un relaksācijas Bādenbādenes pirtīs Vācijā, nolēmām, ka būtu jauki pavadīt Lieldienas Francijā. Otrajās Lieldienās nolēmām iegriezties vienā no Elzasas reģiona pazīstamākajām pilsētām Kolmara. Elzasa Elzasa (Alsace) ir piektais mazākais no 27 Francijas reģioniem, bet tai pat laikā viens no visbiezāk apdzīvotajiem - 220 cilvēku uz kvadrātkilometru. Salīdzinājumam - Latvijā iedzīvotāju blīvums pēc 2020. gada datiem ir mazāks kā 30 iedzīvotāju uz vienu kvadrātkilometru, turpretī Apvienotajā Karalistē 270 iedzīvotāju uz vienu kvadrātkilometru. Elzasas reģionam vēsturiski ir pat sava elzasiešu valoda, ko varētu saukt par vācu valodas dialektu, taču, kā jau…

Continue Reading Lieldienas Francijā

Short break in Germany

Short break in Germany
Tulips on Mainau island

Jump straight to: Baden-Baden Mainau island Photographs Sun, flowers and spring We arrived at Baden-Baden Airport late in the evening to start enjoying our short break in Germany. A taxi took us to the Gasthaus Linde (address: Yburgstraße 79, 76534 Baden-Baden); it is located in one of the towns around Baden-Baden called Steinbach. We were greeted by the owner of the guest house; he knew about our late arrival and offered to postpone check-in until the next morning, so we went to relax immediately after arrival. In the next morning, after the usual grey April day in Riga, we were…

Continue Reading Short break in Germany